Stranka je momentalne v udrzbe.
Predpokladane spustenie 1.11.2014