viac
Čo mám robiť, keď...
ma zdolalo niečo ťažké
Ján 14,1-4, Žid 7,25