viac
Čo mám robiť, keď...
som porazený
Rim 8,31-39